» Välkommen
» Externa länkar
» Godkända utbildningar
» TYA-Kurser

Djurtransporter.nu ger, utöver de tjänster som har att göra med handboken, också stöd för det dagliga arbetet med undervisning och utveckling av kurser. Här får du som utbildare tillgång till de hjälpmedel som tagits fram för att förenkla framtagandet av kursmaterial, presentationer, övningar m.m.

Presentationsmaterial och elevuppgifter till
Handbok för Djurtransporter
Som komplement och stöd till utbildningsmaterialet ”Handbok för Djurtransporter” har TYA tagit fram detta presentationsmaterial som lätt kan anpassas till olika undervisningssituationer. Vi har också formulerat ett antal elevuppgifter med kommentarer som i vissa fall innehåller kompletterande information.

Fakta- och diskussionsfrågor
Huvuddelen av frågorna är faktafrågor som bygger på innehållet i läroboken. Några frågor passar sig bättre att diskutera. Utgå från bokens text och låt eleverna fylla på med egna värderingar och erfarenheter. Kommentarerna ger en kort sammanfattning av vad svaret kan innehålla eller exempel på vad som kan tas upp vid diskussionen.

Information
I kommentarerna finns ibland kompletterande information som inte återfinns i grundtexten. Informationen ger möjlighet till en fördjupning av frågeställningarna.

Presentationsmaterial
TYA ger dig som utbildare möjligheten att själv sätta samman ett presentationsmaterial som är anpassat till dina elever och din utbildningssituation. På djurtransporter.nu har du som utbildare tillgång till de hjälpmedel vi tagit fram för förenkla framtagandet av kursmaterial, presentationer, övningar m.m.

På djurtransporter.nu har du bl.a tillgång till:
Läroboken som Pdf-fil
Utbildnings- och kursmaterial (texter, fotografier och illustrationer)
PowerPointfil med mall för presentationsmaterial
Övningsbok
Register över Föreskrifter
Tidigare framtagna broschyrer m.m.

Du som utbildare har rätt att göra ditt eget presentationsmaterial genom att kopiera fritt ur lärobokens material och använda det i mallen som finns i PowerPointfilen. På detta sätt kan du skapa ett material som passar dina utbildningstillfällen.

OBS! Det är endast tillåtet att använda material från ”Handbok för Djurtransporter” som underlag till presentationsmaterial som görs i PowerPointmallen som medföljer. All annan användning, kopiering eller distribution är förbjuden.


Har du synpunkter eller frågor om materialet kontakta TYA:
Övergripande frågor, Elaine Brun elaine.brun@tya.se
Kursadministration, Kirsten Bennike, kirsten.bennike@tya.se
Växel: 08-734 52 00.

   © Interactive Documentation i Eskilstuna AB, Indoc ABOm webbplatsen