» Välkommen
» Externa länkar
» Godkända utbildningar
» TYA-Kurser
Externa länkar
Nedan hittar du länkar till myndigheter och organisationer med anknytning till djur och djurtransporter.
Arbetsmiljöverket, AV http://www.av.se/
Bilprovningen http://www.bilprovningen.se/
Joint Research Centre http://www.jrc.it/
Jordbruksverket, SJV http://www.jordbruksverket.se/
Landsbygdsdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1473
Lagstiftning som rör handel med vilda djur www.wwf.se/handel
Livsmedelsverket, SLV http://www.slv.se/
Länsstyrelsen, LST http://www.lst.se/
Polisen http://www.polisen.se/
Sveriges kommuner och landsting, SKL http://www.skl.se/
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA http://www.sva.se/
Transportstyrelsen http://www.transportstyrelsen.se/
Tullverket http://www.tullverket.se/
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA http://www.tya.se/
Veterinära ansvarsnämnden http://www.vetansvar.se/
European Commission http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/index_en.htm
     
     
     
     

   © Interactive Documentation i Eskilstuna AB, Indoc ABOm webbplatsen